укр рус eng
 


finance.com.ua finance.com.ua

Соціальна підтримка
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Соціальна підтримка»

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Соціальна підтримка » (скорочена назва Пенсійний фонд «Соціальна підтримка») зареєстрований 3 травня 2006 року. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПФ № 74. Рішення про видачу свідоцтва: № 6018 від 19 липня 2006 року.

Юридична адреса фонду : 86003, м. Донецьк, вул. Антипова, 7а

Код ЄДРПОУ: 34384775

Розрахункові рахунки 26504361, 26501353  в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851

Головні пріоритети діяльності Пенсійного фонду «Соціальна підтримка» :

1. Забезпечення надійного довгострокового збереження пенсійних накопичень.
2. Підтримка оптимального співвідношення між зобов'язаннями фонду і ліквідністю активів.
3. Забезпечення мінімальної прибутковості інвестиційного портфеля на рівні 3-4 % вище реального рівня інфляції.
4. Розвиток інвестиційної стратегії фонду з максимально можливим урахуванням інтересів вкладників фонду.
5. Безумовне гарантування прав і законних інтересів учасників фонду з моменту укладення пенсійного контракту.

На 1 лютого 2019 показники пенсійного фонду «Соціальна підтримка» такі:

• загальні активи перевищили 807 831
• чиста вартість одиниці пенсійних активів - 1,08711509804316
• кількість вкладників - 10
• кількість учасників - 511
• загальна сума виплат - 545 395

Голова Ради Фонду - Полякова Тетяна Миколаївна

Фінансові установи, що обслуговують пенсійний фонд «Соціальна підтримка» :

Адміністратор фонду - Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів», професійний адміністратор з виключним видом діяльності - адміністрування недержавних пенсійних фондів

Компанія з управління активами - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами « ВСЕСВІТ», професійна КУА , що має ліцензію на управління активами недержавних пенсійних фондів та активами інститутів спільного інвестування

Банк-зберігач - ПАТ "ПУМБ"


Документи НПФ «Соціальна підтримка»

Свідоцтво про державну реєстрацію  юридичної особи

Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру фінансових установ
Подивитися портфель
Подивитися результати діяльності© 2008 Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів.