ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» зареєстроване 22 січня 2004 року. Спеціалізується виключно на адмініструванні пенсійний фондів, на відміну від більшості компаній, які планують поєднувати діяльність з адміністрування НПФ з управлінням активами НПФ, і не планує отримувати ліцензію на управління активами НПФ.

Працівники «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ», що займають ключові керівні та функціональні посади, мають широкий досвід роботи на керівних посадах у великих системних банках України, досвід управління інвестиційними проектами, досвід участі в проектах міжнародних організацій, в тому числі і в якості консультантів проекту Світового Банку «Впровадження пенсійної реформи в Україні», мають підтверджену відповідними свідоцтвами кваліфікацію спеціалістів з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Також фахівці «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» брали участь у розробці Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», входили до складу робочої групи з розробки нормативно-правових актів при Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, брали участь як постановники завдання в розробці спеціалізованого програмного забезпечення для потреб адміністрування та ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів.

Засновник «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ», КОД ЄДРПОУ 32800074, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «23» (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300640).

   Додаткові відомості про компанію:

Розкриття інформації відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Код ЄДРПОУ: 32800088
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: АА № 2 від 1 вересня 2005 року відповідно до рішення ДКРРФП № 334 від 15 квітня 2004 року.
Реєстраційний номер фінансової установи: 17100146.
Статутний фонд: 6 765 480 гривень.
Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, серія АБ № 115963 від 18 грудня 2007 року, видана відповідно до рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про видачу ліцензії № 151 від 11 грудня 2007 року.
Термін дії ліцензії
: з 13.12.2007 безстроковий.
Банківські реквізити: IBAN/номер рахунку UA303226690000026506300521612 в Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»