Впровадити пенсійну програму

Рішення для запровадження пенсійної програми на підприємстві:

1.    Визначити цілі: з точки зору менеджменту персоналу (від цього залежатиме, яким чином згрупувати персонал, які принципи внесків встановити, які визначити залежності для прогресивних шкал внесків та інше), зацікавленості в інвестиціях, ступеня потрібного контролю над діяльністю НПФ.

2.    Визначити категорію працівників, які будуть підключені до пенсійного контракту (всі працівники підприємства, або працівники певного віку, або певних посад, категорій тощо.

3.    Визначити розмір пенсійних внесків. Це може бути як відсоток від заробітної плати, так й фіксована сума або прогресивна шкала для певних категорій працівників.  

4.    Якщо на підприємстві є колективний договір, необхідно внести відповідні умови до колективного договору. Якщо колективного договору не має, впровадження пенсійної програми на підприємстві можна закріпити відповідним наказом.  

5.    Визначити ресурси: передбачити фінансові ресурси, необхідні для сплати внесків до недержавного пенсійного фонду, а також людські ресурси на запровадження та підтримку пенсійної програми з боку підприємства.

6.    Провести підготовку документів для укладання пенсійного контракту з недержавним пенсійним фондом, укласти пенсійний контракт на користь працівників. 

7.    Провести інформаційну підтримку, роз'яснювальну роботу серед персоналу, навчання працівників, що будуть безпосередньо проводити запровадження та підтримку пенсійної програми.

Також можна прописати пенсійну програму на умовах паритету, коли працівник також відраховує внески до недержавного пенсійного фонду у розмірі не менш ніж роботодавець. Наприклад, роботодавець відраховує 10 % від заробітної плати працівника та, відповідно, працівник додатково відраховує по особистому пенсійному контракту 10 %.  Таким чином, наявність власного пенсійного контракту у працівника, дозволить підняти його відповідальність та ефективніше  використовувати саму систему недержавного пенсійного забезпечення для накопичення на майбутню пенсію.

Зі свого боку Адміністратор надає всебічну підтримку, та супровід під час та після укладення пенсійного контракту, консультує як підприємство, так і його персонал, забезпечує вкладника відповідним програмним забезпеченням для формування відомостей персоніфікації та інших документів, надає доступ працівникам підприємства до своїх індивідуальних пенсійних рахунків та забезпечує доступ учасників НПФ до своїх персональних кабінетів 24/7.