укр рус eng
 
Інструкція
Форми для заповненияfinance.ua finance.ua

Інструкція по заповненню Податкової декларації про майновий стан і доходи

    Бланк декларації затверджений Наказом Міністерства доходів і зборів України 11.12.2013 N 793.

    В розділі І «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ» заповнюється персональні дані платника податку з доходів фізичних осіб, а саме:

•    Прізвище, ім’я, по-батькові
•    Реєстраційний номер облікової картки платника податків
•    Адреса, контактний телефон, е-мейл (при наявності)
•    Обов’язково заповнюється найменування органу, до якого подається декларація (податкова інспекція за місцем реєстрації вкладника)
•    Банківські реквізити  (п.9) заповнюється необов’язково, за вимогою податкового інспектора

В розділі ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ, вказуються всі перелічені види доходів (якщо вони були у звітному році). Якщо єдиним доходом була тільки заробітна плата, то вказується сума нарахованої заробітної плати та утриманого з неї податку на доходи з фізичних осіб відповідно до довідки з місця роботи.

Якщо крім заробітної плати у звітному році були інші види доходів, то вони відображаються у відповідних рядках та при цьому заповнюються відповідні додатки до Податкової декларації.

Якщо будуть виникати питання щодо заповнення сум інших, ніж заробітна плата, доходів, та додатків про них, необхідно звертатися до інформаційно-консультаційного центру Державної фіскальної служби за телефонами 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів); (044) 454-16-13 з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі) для мешканців м. Києва.

Розділи ІІІ  та IV заповнюють відповідно до професійної діяльності платника податку на доходи фізичних осіб.

Розділ V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ заповнюється відповідно до раніше заповнених розділів.

    Якщо платник податку має у власності рухоме та нерухоме майно, він повинен відобразити відомості про це майно у розділах VI та VII Декларації.    
           
    У Декларації обов’язково ставиться дата заповнення та особистий підпис платника податку.

    Для розрахунку суми податкової знижки заповнюється Додаток 6 до Декларації. У додатку 6 потрібно вказати реквізити документів, які підтверджують сплату пенсійних внесків, а також суму таких внесків.

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу ІV Податкового кодексу України (п.10 Додатка 6) розраховується як різниця між сумою нарахованого сукупного доходу за звітний рік (відповідно до довідки про доходи) та сумою утриманого єдиного соціального внеску (3,6 %), враховуючи суми податкової пільги (якщо така надавалась).
Сума податкової знижки (п. 12 Додатка 6) розраховується наступним чином:

Від суми нарахованої заробітної плати (п.10 додатка 6) віднімається сума сплачених пенсійних внесків. Отриманий результат множиться на ставку податку з доходів фізичних осіб (18 %).  Отриманий добуток є сумою податку з доходів фізичних осіб, який Ви повинні були сплатити.

Але, Ви сплатили більше. Тому з суми фактично сплаченого податку з доходів фізичних осіб за звітний рік (відповідно до довідки про доходи) необхідно відняти суму податку з доходів фізичних осіб, яку Ви мали сплатити. Отримана різниця і є сума податкової знижки, яку Ви маєте право отримати.

Якщо У Вас були інші витрати, що включаються до складу податкової знижки відповідно до переліку у Додатку 6, Ви також маєте право включити їх до розрахунку та повернути суму податку з доходів фізичних осіб.

Інші додатки до Декларації заповнюються по мірі необхідності та при наявності даних для цих додатків. Довідки по заповненню декларації та додатків до неї за телефонами  інформаційно-консультаційного центру Державної фіскальної служби 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів); (044) 454-16-13 з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі) для мешканців м. Києва.                                                             © 2019 Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів.