Пільги з оподаткування внесків до НПФ у 2024 році

 

Для підприємств

Податок на прибуток

Внески до НПФ від підприємства на користь своїх найманих працівників в повному обсязі є витратами підприємства і зменшують оподатковуваний прибуток.

Єдиний соціальний внесок

Внески до недержавних пенсійних фондів, які підприємство-платник сплачує на користь своїх найманих працівників, не відносяться до фонду оплати праці, та, відповідно, на них не нараховується єдиний соціальний внесок (розділ 2, п. 2. Постанови КМУ від 22 грудня 2010 р. N 1170, «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», пункт 3.5. Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом державного комітету статистики від 13 січня 2004 року, № 5).

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

Не є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, які здійснюються роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, в межах 30 відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику (відповідно до п. 164.2.16., пп. в) Податкового Кодексу України).

Не є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, які здійснюються резидентом Дія Сіті за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення та/або за договорами добровільного медичного страхування платника податку - гіг-спеціаліста в межах 30 відсотків нарахованої винагороди такому гіг-спеціалісту (відповідно до п. 164.2.16., пп. г) Податкового Кодексу України).

Відповідно, з сум які не є базою для оподаткування податком на доходи фізичних осіб, не сплачується військовий збір.

Для людей

 

Людина може отримати кеш-бек від держави – повернути собі грошима на банківський рахунок податки, сплачені з сум, які вона перерахувала у вигляді внесків до недержавного пенсійного фонду.

Зокрема, фізична особа-платник податку має право включити до складу податкової знижки такі витрати, понесені ним протягом 2023 року:

·    суму витрат на сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду на свою користь, але не більше, ніж 4240,00 гривень на місяць (відповідно до п. 169.4.1. Податкового кодексу України);

·   суму витрат на сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду на користь членів сім'ї першого ступеня споріднення (дітей, батьків, чоловіка, дружини), але не більше, ніж 50% від 4240,00  гривень на місяць, а саме не більше, ніж 2120,00 гривень на місяць (відповідно до п. 166.3.5 Податкового кодексу);

 

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається до кінця року, наступного за звітним. 

Витрати, які людина може включити до складу податкової знижки, повинні бути підтверджені документально. Таким документальним підтвердженням щодо сплачених внесків до недержавного пенсійного фонду є пенсійний контракт, платіжні документи про сплату внесків. Ці документи не надаються податковому органу, але підлягають зберіганню протягом строку, необхідного для перевірки податковими органами правильності нарахування податкової знижки.

Пільги з оподаткування виплат з НПФ у 2024 році

Не оподатковуються  податком з доходів фізичних осіб та військовим збором:

· суми виплат з недержавного пенсійного фонду, як одноразових виплат так і виплат на визначений строк учаснику, якщо він отримав інвалідність 1 групи (відповідно до п. 170.8.3. Податкового Кодексу України)

·  суми виплат з недержавного пенсійного фонду, як одноразових виплат так і виплат на визначений строк учаснику, який має вік не менше 70 років або не більше 18 років (відповідно до п. 170.8.3. Податкового Кодексу України)

·   40% суми виплати пенсії на визначений строк (відповідно до п. 170.8.2. Податкового кодексу України)

·  виплати спадкоємцям, які є членами сімей учасників першого та другого ступеня споріднення,

·  виплати спадкоємцям, які є людьми з інвалідністю, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Виплати спадкоємцям, які не відносяться до груп, зазначених вище, оподатковуються за ставкою 5% від суми виплати.

Сплату податку на доходи фізичних осіб з пенсійних коштів, отриманих у спадщину, здійснюють спадкоємці учасника.

Сплату податку на доходи фізичних осіб з сум одноразових пенсійних виплат та виплат на визначений строк учаснику здійснює адміністратор пенсійного фонду.

Гранична сума для одноразової виплати з НПФ

Людина може за бажанням отримати одноразову виплату з НПФ, якщо на момент визначеного нею пенсійного віку, сума на її індивідуальному пенсійному рахунку менша за граничний розмір, встановлений законодавством: 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатної особи в розрахунку на 10 років, тобто помноженої на 120.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік»:

Період

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, грн

Граничний розмір накопичень для одноразової пенсійної виплати

З 1 січня 2024

2 361,00

141 660,00

Якщо сума, накопичена учасником, більше суми, зазначеної вище, учасник отримує строкові виплати протягом строку, який визначає самостійно, але не менше 10 років, про що укладається договір про виплати на визначений строк.

Якщо сума, накопичена учасником, більше суми, зазначеної вище, учасник самостійно вирішує, отримати накопичення одноразово чи отримувати виплати на визначений строк.