Оподаткування внесків до недержавного пенсійного фонду (НПФ) та виплат з НПФ у 2022 році
Податкові пільги для вкладників-фізичних осіб

Відповідно до п. 166.3.5. Податкового Кодексу України фізична особа-платник  податку має право включити до складу податкової знижки такі витрати, понесені ним протягом звітного року:
-    суму витрат на сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду на свою користь, але не більше, ніж 3480,00 гривень на місяць (відповідно до п. 169.4.1. Податкового кодексу України);
-    суму витрат на сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду на користь членів сім'ї першого ступеня споріднення (дітей, батьків, чоловіка, дружини), але не більше, ніж 50% від 3480,00  гривень на місяць, а саме не більше, ніж 1740,00 гривень на місяць (відповідно до п. 166.3.5 Податкового кодексу);

1.    Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається до кінця року, наступного за звітним.  

2.    Витрати, понесені фізичною особою-платником податку, які він може включити до складу податкової знижки, повинні бути підтверджені документально. Таким документальним підтвердженням щодо сплачених внесків до недержавного пенсійного фонду є пенсійний контракт, платіжні документи про сплату внесків. Ці документи не надаються податковому органу, але підлягати зберіганню фізичною особою-платником податку протягом строку, необхідного для перевірки податковими органами правильності нарахування податкового кредиту.

Оподаткування виплат учасникам недержавного пенсійного фонду

1.    Податковим агентом платника податку - учасника недержавного пенсійного фонду є адміністратор недержавного пенсійного фонду, який здійснює нарахування виплат.

2.    Відповідно до п. 170.8.2. (Податкового кодексу України) адміністратор утримує і сплачує до бюджету податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18 % (згідно з п. 167.1. Податкового кодексу) та військовий збір у розмірі 1,5 % від:

- 60 % суми виплати пенсії на визначений строк в день здійснення такої виплати;
- повної суми одноразової виплати в день здійснення такої виплати.

3.    Відповідно до п. 170.8.3. Податкового Кодексу не оподатковуються  податком з доходів фізичних осіб:

суми виплат учаснику, якщо він отримав інвалідність 1 групи;
- суми виплати одноразової пенсії або пенсії на визначений строк, якщо вік учасника не менше 70 років, а також не більше 18 років.
 
4.    Виплати спадкоємцям, які є членами сімей учасників першого та другого ступеня споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою.

5.    Виплати спадкоємцям, які не є членами сімей учасників першого та другого ступеня споріднення, оподатковуються за ставкою 5% від суми виплати в день здійснення такої виплати. Ця норма не поширюється на спадкоємців, які є інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. При виплаті таким спадкоємцям застосовується нульова ставка оподаткування.

6.    Відповідальними особами,  за сплату податку на доходи фізичних осіб, є спадкоємці учасника.