укр рус eng
 


finance.ua finance.ua

Оподаткування внесків до недержавного пенсійного фонду (НПФ) та виплат з НПФ

 Оподаткування внесків підприємства до недержавного пенсійного фонду
 

       Відповідно до Податкового кодексу України підприємства мають застосовувати касовий метод для розрахунку оподатковуваного прибутку. Внески до НПФ від підприємства на користь своїх найманих працівників в повному обсязі є витратами підприємства і зменшують оподатковуваний прибуток.

Також внески до недержавних пенсійних фондів, які підприємство-платник сплачує на користь своїх найманих працівників, не відносяться до фонду оплати праці, та, відповідно, на них не нараховується єдиний соціальний внесок, податок з доходів фізичних осіб та військовий збір (пункт 3.5. Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом державного комітету статистики від 13 січня 2004 року, № 5).

Відповідно до п. 164.2.16., пп. в) не є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, які здійснюються роботодавцем-платником за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як 2,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

Податкові пільги для вкладників-фізичних осіб

 Відповідно до п. 166.3.5. Податкового Кодексу України фізична особа-платник  податку має право включити до складу податкової знижки такі витрати, понесені ним протягом звітного року:

-           суму витрат на сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду на свою користь, але не більше, ніж 3180,00 гривень на місяць (відповідно до п. 169.4.1. Податкового кодексу України);

-           суму витрат на сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду на користь членів сім'ї першого ступеня споріднення (дітей, батьків, чоловіка, дружини), але не більше, ніж 50% від 3180,00 гривень на місяць, а саме не більше, ніж 1590,00 гривень на місяць (відповідно до п. 166.3.5 Податкового кодексу);
           

1.    Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається до кінця року, наступного за звітним  

2.    Витрати, понесені фізичною особою-платником податку, які він може включити до складу податкового кредиту, повинні бути підтверджені документально. Таким документальним підтвердженням щодо сплачених внесків до недержавного пенсійного фонду є пенсійний контракт, платіжні документи про сплату внесків. Ці документи не надаються податковому органу, але підлягати зберіганню фізичною особою-платником податку протягом строку, необхідного для перевірки податковими органами правильності нарахування податкового кредиту.
 

Оподаткування виплат учасникам недержавного пенсійного фонду

1.    Податковим агентом платника податку - учасника недержавного пенсійного фонду є адміністратор недержавного пенсійного фонду, який здійснює нарахування виплат.

2.    Відповідно до п. 170.8.2. (Податкового кодексу України) адміністратор утримує і сплачує до бюджету податок з доходів фізичних осіб за ставкою 18% (згідно з п. 167.1. Податкового кодексу) від:

- 60 % суми виплати пенсії на визначений строк в день здійснення такої виплати;

- повної суми одноразової виплати в день здійснення такої виплати.

3.    Відповідно до п. 170.8.3. Податкового Кодексу не оподатковуються  податком з доходів фізичних осіб:

- суми виплат учаснику, якщо він отримав інвалідність 1 групи;

- суми виплати одноразової пенсії або пенсії на визначений строк, якщо вік учасника не менше 70 років, а також не більше 18 років.

4.    Виплати спадкоємцям, які є членами сімей учасників першого ступеня споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою.

5.    Виплати спадкоємцям, які не є членами сімей учасників першого ступеня споріднення, оподатковуються за ставкою  5% від суми виплати у день здійснення такої виплати. Ця норма не поширюється на спадкоємців, які є інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. При виплаті таким спадкоємцям застосовується нульова ставка оподаткування.

6.    Відповідальними особами, за сплату податку на доходи фізичних осіб, є спадкоємці учасника. 

Розрахунок суми одноразової виплати учаснику недержавного пенсійного фонду

            Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» учасник має право на одноразову пенсійну виплату у разі, якщо після досягнення ним пенсійного віку, сума, яка обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку, не перевищує 50% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатної особи, розрахованої на 10 років.

             Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» на 2021 рік встановлено такі нормативи сум прожиткового мінімуму:

 

Період

Для осіб, які втратили працездатність, грн

Граничний розмір для одноразової пенсійної виплати

З 1 січня 2021
1 769,00
106 140,00
З 1 липня 2021
1 854,00
111 240,00
З 1 грудня 2021
1 934,00
116 040,00
  

Якщо сума, накопичена учасником, більше суми, зазначеної вище, учасник повинен отримувати строкові виплати протягом визначеного ним терміну, але не менше 10 років, про що укладається договір про виплати на визначений строк.    

Учасник недержавного пенсійного фонду може, за бажанням, укласти договір про виплати на визначений строк при наявності будь-якої суми на своєму індивідуальному пенсійному рахунку.

 © 2019 Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів.